Alle samlinger
Fullmakt
Gyldighet og validering
Hva skjer når en fullmakt utløper?
Hva skjer når en fullmakt utløper?
Oppdatert over en uke siden

En fullmakt er gyldig innenfor den perioden som er spesifisert i dokumentet, eller frem til den blir aktivt tilbakekalt av personen som utstedte den. Etter utløpsdatoen, eller i det øyeblikket fullmakten tilbakekalles, vil den digitale fullmakten automatisk bli ugyldig.

Dette betyr at den unike QR-koden, som er knyttet til fullmakten, ikke lenger vil kunne bekrefte fullmaktens gyldighet ved scanning. Det er viktig å merke seg at når fullmakten er ugyldig, kan den ikke lenger benyttes til å utføre handlinger eller ta beslutninger på vegne av fullmaktsgiveren.

Svarte dette på spørsmålet?