Alle samlinger
Fullmakt
Generelt om fullmakt
Hvordan kan jeg tilbakekalle en fullmakt?
Hvordan kan jeg tilbakekalle en fullmakt?
Oppdatert over en uke siden

En fullmakt kan tilbakekalles når som helst av den som har gitt den.

Fullmakter som er gitt gjennom Justify kan enkelt tilbakekalles fra Min side. Når fullmakten er tilbakekalt, vil den digitale fullmakten bli ugyldiggjort ved at den ikke lengre vil kunne valideres som gyldig ved scanning av den unike QR-koden som står på fullmakten.

Fullmakten kan også tilbakekalles ved å gi skriftlig eller muntlig melding til den som er tildelt fullmakten.

For å sikre at vedkommende ikke vil kunne fremstå som fullmektig etter at en fullmakt er tilbakekalt, bør alle originale og bekreftede kopier av fullmakten merkes som tilbakekalt eller ødelegges. Dette er ikke nødvendig hvis fullmakten er opprettet digitalt hos Justify og tilbakekalt på Min side.

Svarte dette på spørsmålet?