Alle samlinger
Fullmakt
Gyldighet og validering
Hvordan kan jeg vite om en fullmakt er gyldig?
Hvordan kan jeg vite om en fullmakt er gyldig?

Informasjon om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at en fullmakt er gyldig.

Oppdatert over en uke siden

Alle fullmakter som er laget med Justify inkluderer en unik kode som er knyttet opp mot Justify sitt fullmaktsregister.

Når en fullmakt er markert med status som gyldig, betyr dette at Justify går god for at fullmakten kan brukes i tråd med de handlingene som fullmektigen er autorisert til å utføre på vegne av fullmaktsgiveren.

Justify garanterer at gyldige fullmakter oppfølger følgende kriterier:

  • Fullmakten er signert med BankID av fullmaktsgiver

  • Fullmakten er ikke utløpt

  • Fullmakten er ikke tilbakekalt

  • Den signerte PDF-versjonen av fullmakten inkluderer et signatursegl

Brukersteder (som for eksempel postkontor, bank eller apotek) kan kontakte Justify på chat, telefon 400 22 731 eller support@justify.no for spørsmål rundt gyldighet av fullmakter.

Svarte dette på spørsmålet?