Alle samlinger
Fullmakt
Generelt om fullmakt
Hva er de juridiske konsekvensene av å signere en fullmakt?
Hva er de juridiske konsekvensene av å signere en fullmakt?
Oppdatert over en uke siden

Å signere en fullmakt har forskjellige juridiske konsekvenser, avhengig av innholdet og formålet med fullmakten.

Her er en kort innføring i hvilke konsekvenser det har å gi noen en fullmakt:

  1. Juridisk bindende avtale: Ved å undertegne en fullmakt inngår du en juridisk bindende avtale med den som blir utpekt som fullmektig. Dette betyr at du gir fullmektigen rett og myndighet til å handle på dine vegne, innenfor de rammer og begrensninger som er fastsatt i fullmakten.

  2. Fullmaktens innhold: Fullmakten kan være spesifikk eller generell. Hvis den er spesifikk kan den være begrenset til bestemte handlinger, for eksempel å handle på dine vegne i en eiendomstransaksjon. Hvis den er generell kan den omfatte bredere myndighet til å representere deg i ulike saker, for eksempel å håndtere alle dine økonomiske anliggender eller helsemessige beslutninger.

  3. Ansvar og plikter: Som fullmaktsgiver beholder du normalt ansvaret for handlingene til fullmektigen. Du kan være ansvarlig for fullmektigens handlinger selv om de handler utenfor fullmakten eller i strid med dine instruksjoner, så lenge tredjeparten var i god tro.

  4. Tredjeparters rettigheter og ansvar: Når en tredjepart samhandler med fullmektigen i god tro og baserer seg på fullmakten, blir normalt handlingene til fullmektigen juridisk gyldige og bindende.

  5. Tilbakekalling: Som fullmaktsgiver med fullmakt fra Justify kan du tilbakekalle fullmakten når som helst. Du kan kalle tilbake fullmakter som er laget hos Justify fra Min side.

Svarte dette på spørsmålet?