Alle samlinger
Fullmakt
Generelt om fullmakt
Hva er formålet med en fullmakt?
Hva er formålet med en fullmakt?
Oppdatert over en uke siden

Formålet med en fullmakt er å gi en eller flere personer myndighet til å handle på vegne av den som gir fullmakten, enten i form av representasjon, ta beslutninger eller utføre handlinger som er spesifikt beskrevet i fullmakten.

Det kan for eksempel være aktuelt hvis du trenger hjelp til å hente ut medisiner på apoteket, til å selge eiendommen din eller du ønsker at noen skal representere deg i saker hos private eller offentlige myndigheter. Enten fordi du er forhindret til å gjøre det eller fordi du ønsker at noen andre skal gjøre det på dine vegne.

Svarte dette på spørsmålet?