Alle samlinger
Fullmakt
Hva er formålet med en fullmakt?
Hva er formålet med en fullmakt?
Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Formålet med en fullmakt er å gi en eller flere personer myndighet til å handle på vegne av den som gir fullmakten, enten i form av representasjon, ta beslutninger eller utføre handlinger som er spesifikt beskrevet i fullmakten.

Det kan for eksempel være aktuelt hvis du trenger hjelp til å hente ut medisiner på apoteket, til å selge eiendommen din eller du ønsker at noen skal representere deg i saker hos private eller offentlige myndigheter. Enten fordi du er forhindret til å gjøre det eller fordi du ønsker at noen andre skal gjøre det på dine vegne.

Svarte dette på spørsmålet?