Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hva gjør man med lån når man kjøper bolig eller hytte med en venn?
Hva gjør man med lån når man kjøper bolig eller hytte med en venn?
Oppdatert over en uke siden

Det er fIere måter å løse finansieringen på når man kjøper en bolig eller noe annet med en venn.

Det mest oversiktlige kan være at hver eier har hvert sitt individuelle lån, men det kan også være mulig å ha et lån og delt låneansvar. Rådfør dere med banken for råd om finansiering, lånevilkår og hvordan lånet skal struktureres for å passe eierskapet.

Uansett låneform er åpen og ærlig kommunikasjon mellom eierne viktig. Diskuter økonomiske forhold og låneavtaler grundig med medeierne for å unngå misforståelser og konflikter i fremtiden, og lag en sameiekontrakt med oversikt over økonomien.

Svarte dette på spørsmålet?