Alle samlinger
Sameiekontrakt
Bør vi ha en felleskonto når vi eier en bolig sammen som venner?
Bør vi ha en felleskonto når vi eier en bolig sammen som venner?
Oppdatert over en uke siden

Når man eier en bolig eller noe annet sammen som venner kan det være lurt å ha en felles konto. Dette avhenger likevel av deres preferanser, økonomiske situasjon og hvordan dere vil organisere økonomien rundt eierskapet. Her er noen fordeler og ulemper med en felleskonto:

Fordeler med en felleskonto:

  • Enkel økonomisk administrasjon: En felleskonto kan være praktisk for å håndtere felles utgifter som lån, vedlikehold, skatter og forsikring. Dette kan bidra til å organisere og forenkle økonomien rundt eierskapet.

  • Oversikt: Det kan være enklere å holde oversikt over alle felles utgifter og bidrag når alt går gjennom én konto. Dette kan bidra til å unngå forvirring og konflikter.

  • Deling av utgifter: Felleskontoen kan brukes til å samle inn bidrag fra begge parter for å dekke felles utgifter, noe som gir lik fordeling av kostnadene.

Ulemper med en felleskonto:

  • Risiko: En felleskonto innebærer i mange tilfeller at kontoen tilhører den ene, og at de eller den andre blir disponenter. Det kan innebære en risiko. Rådfør dere gjerne med banken om hvordan dette kan løses på best mulig måte.

  • Skattemessige hensyn: Felleskontoen kan ha skattemessige konsekvenser, avhengig av hvor store midler det er tale om, og hvordan den er strukturert. Det kan være lurt å rådføre seg med økonomisk ekspertise for å kartlegge eventuelle konsekvenser av å samle felles midler på en felleskonto.

Uansett hva dere velger, er det viktig å ha en sameiekontrakt med klare retningslinjer og for å sikre hver eiers interesser.

Svarte dette på spørsmålet?