Alle samlinger
Samboerkontrakt
Oppgjør ved boligsalg, samlivsbrudd eller død
Hva skjer med samboerkontrakten hvis en av oss dør?
Hva skjer med samboerkontrakten hvis en av oss dør?

Samboerkontrakten gir oversikt over avdødes verdier.

Oppdatert over en uke siden

Et testament er den eneste gyldige måten å angi ønsker for fordeling av eiendeler og verdier etter man går bort.

Når en samboer går bort, er det behov for å få klarhet i hva som tilhører denne samboeren. Samboerkontrakten vil gi en ryddig oversikt over avdødes eiendeler, verdier og gjeld.

Kontrakten blir dermed nyttig for arvingene, som i utgangspunktet overtar avdødes rettigheter i delingsoppgjøret mellom samboerne.

Lengstlevende samboer kan ha et særlig krav på å overta enkelte eiendeler etter loven eller et testament.

Justify anbefaler samboere å ha hvert sitt testament i tillegg til samboerkontrakt.

Svarte dette på spørsmålet?