Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hva skjer hvis en sameier ikke betaler sin del av utgiftene?
Hva skjer hvis en sameier ikke betaler sin del av utgiftene?

Informasjon om hva som skjer hvis en sameier ikke betaler sin del av fellesutgiftene.

Oppdatert over en uke siden

Hvis dere eier en bolig sammen og en av eierne ikke betaler sin del av fellesutgiftene oppstår spørsmålet om hvordan man kan løse dette.


Først og fremst bør dere prøve å bli enige om en fornuftig løsning. Send også skriftlig beskjed til den eieren som ikke har betalt sin del.

I vår sameiekontrakt avtales det at hvis en eier er skyldig i felleskostnader når boligen selges kan dette gjøres opp ved skjevfordeling av salgssummen.

Hvis det er snakk om et stort eller vedvarende problem kan det mest fornuftige være å bestemme at boligen skal selges, eller å kjøpe andelen til den som ikke lengre kan betale for seg.

Svarte dette på spørsmålet?