Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Praktiske spørsmål
Hvordan kan jeg trygt gi et pengebeløp som gave eller forskudd på arv?
Hvordan kan jeg trygt gi et pengebeløp som gave eller forskudd på arv?

Informasjon om pengebeløp som gave eller forskudd på arv.

Oppdatert over en uke siden

For større pengegaver bør det opprettes et gavebrev som dokumenter gaven, slik at det ikke kan stilles spørsmål i ettertid. Dette dokumentet bekrefter at giveren frivillig gir en spesifikk pengesum til mottakeren og hvilke eventuelle vilkår som er knyttet til gaven.

Et typisk gavebrev med pengebeløp inneholder følgende elementer:

  1. Identifikasjon av giveren: Navn, fødselsdato og signatur med BankID.

  2. Identifikasjon av mottakeren: Navn og fødselsdato. Skal også signeres av mottaker med BankID dersom gaven inneholder betingelser som for eksempel forskudd på arv eller særeie.

  3. Beskrivelse av gaven: Det spesifikke pengebeløpet som gis som gave.

  4. Dato for overføring: Datoen gavebeløpet skal overføres fra giveren til mottakeren.

  5. Eventuelle betingelser eller begrensninger: Det angis om gaven gis som forskudd på arv eller ikke, og om gaven gis med vilkår om særeie. Hvis det er betingelser knyttet til bruken av gavebeløpet, bør disse tydelig angis i gavebrevet.

  6. Signaturer: Giver skal alltid signere med BankID. Mottaker skal også signere med BankID dersom gaven inneholder betingelser.

  7. Gaveregnskap: Gaven registeres i din gaveoversikt hos Justify. Dersom du har registrert gaver som forskudd på arv, vil dette bli formidlet til tingretten etter din død, slik at arveforskudd blir hensyntatt i arveoppgjøret.

Et gavebrev med pengebeløp er et viktig dokument som bidrar til å dokumentere og bevise den frivillige overføringen av penger som gave. Det gir både giveren og mottakeren juridisk sikkerhet og klarhet rundt transaksjonen.

Svarte dette på spørsmålet?