Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Hvordan går jeg frem når jeg har gitt forskudd på arv?
Hvordan går jeg frem når jeg har gitt forskudd på arv?

Dersom du tidligere har gitt forskudd på arv, kan du registrere dette hos Justify.

Oppdatert over en uke siden

Hvorfor registrere forskudd på arv?

En ryddig oversikt over hva som er avtalt, vil være et godt verktøy for å unngå konflikt og misforståelser når arven en gang skal fordeles.

Verdt å vite

Med et gavebrev hos Justify kan du legge inn alle nødvendige detaljer som når forskuddet ble gitt, verdi, beskrivelse og eventuelle vilkår.

Du vil få mulighet til å spesifisere om forskuddet skal trekkes fra i arveoppgjøret eller om det ble gitt som en gave. Du vil også få mulighet til å oppgi om det ble avtalt noen vilkår da forskuddet ble gitt.

Dersom forskuddet skal trekkes fra i arveoppgjøret, er det etter innføring av ny arvelov i 2021 et krav at mottaker har blitt gjort kjent med dette da forskuddet ble gitt. Vi gir derfor mottakeren av forskudd på arv muligheten til å signere på dette med bankID.

Hold oversikten oppdatert fra Min side

Når du har lagt inn at noen har fått forskudd på arv, vil gavebrevet ligge tilgjengelig for deg på Min side.

Det er anbefalt at oversikten over forskudd på arv oppdateres dersom det blir aktuelt, og at man lager nye gavebrev for hver utdeling av forskudd på arv.

Svarte dette på spørsmålet?