Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Generelle spørsmål
Hva skjer hvis jeg ga forskudd på arv før ny arvelov trådte i kraft?
Hva skjer hvis jeg ga forskudd på arv før ny arvelov trådte i kraft?
Oppdatert over en uke siden

Reglene om avkortning i den nye arveloven vil gjelde også for tidligere gaver som er gitt. Det betyr at de vilkår som følger av arveloven om avkortning av arv – altså om gaven kan trekkes fra i et senere arveoppgjør også vil gjelde for tidligere gaver gitt før den nye arveloven trådte i kraft.

Den viktigste endringen i den nye arveloven er at mottaker må gjøres kjent med at gaven som er gitt skal avkortes i et senere arveoppgjør.

I den gamle arveloven var det tilstrekkelig at giver ensidig kunne bestemme at gaven skulle trekkes fra i et senere arveoppgjør. Nå får mottaker anledning til å kunne ta et valg om vedkommende ønsker å ta imot gaven med vilkår at den skal trekkes fra i et senere arveoppgjør.

De øvrige arvinger bør også få kunnskap om dette og for å sikre at overføringen er tilstrekkelig dokumentert bør det gjøres skriftlig. Det er arvingene som mener at avkortning skal finne sted som må bevise dette.

Det ble satt en frist av regjeringen at de som har gitt forskudd på arv før den nye arveloven trådte i kraft, måtte gi beskjed til sine arvinger at dersom det ble gitt en større gave og som var tiltenkt å være forskudd på arv, før 01-01-21.

Det betyr at skal gaver gitt før ny arvelov kunne avkortes i et senere arveoppgjør, må du enten ha gitt arvingen beskjed om dette før den nye arveloven trådte i kraft eller så må arvingen samtykke til dette nå. Det er lurt å dokumentere dette skriftlig gjennom for eksempel et gavebrev som både mottaker av gaven må signere og de øvrige arvinger får kjennskap til.

Svarte dette på spørsmålet?