Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Generelle spørsmål
Hvis jeg har gitt større pengebeløp til noen av barna mine uten å kalle dette forskudd på arv, kan jeg formidle dette til de nå?
Hvis jeg har gitt større pengebeløp til noen av barna mine uten å kalle dette forskudd på arv, kan jeg formidle dette til de nå?
Trude Sem Langfeldt avatar
Skrevet av Trude Sem Langfeldt
Oppdatert over en uke siden

Ja, det kan avtales på et senere tidspunkt, men da må arvingene samtykke i at det er forskudd på arv. Hvis arvingene ikke samtykker, vil ikke gaven kunne trekkes fra i et senere arveoppgjør.

Avtalen bør i så fall formaliseres skriftlig for eksempel gjennom et gavebrev.

Svarte dette på spørsmålet?