Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Generelle spørsmål
Hvis jeg har gitt større pengebeløp til noen av barna mine uten å kalle dette forskudd på arv, kan jeg formidle dette til de nå?
Hvis jeg har gitt større pengebeløp til noen av barna mine uten å kalle dette forskudd på arv, kan jeg formidle dette til de nå?
Oppdatert over en uke siden

Ja, det kan avtales på et senere tidspunkt, men da må arvingene samtykke i at det er forskudd på arv. Hvis arvingene ikke samtykker, vil ikke gaven kunne trekkes fra i et senere arveoppgjør.

Avtalen bør i så fall formaliseres skriftlig for eksempel gjennom et gavebrev.

Svarte dette på spørsmålet?