Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Hva er forskjell på forskudd på arv og gave?
Hva er forskjell på forskudd på arv og gave?

Forskudd på arv skal trekkes fra i senere arveoppgjør, gaver skal ikke det.

Oppdatert over en uke siden

Hvis en gave skal kunne trekkes fra i et senere arveoppgjør, må mottaker ha samtykket i dette. Det betyr at mottaker kan velge om de vil motta gaven med vilkår om at det skal være forskudd på arv.

For at det ikke skal oppstå uenighet om hva som var intensjonen med slike utdelinger av verdier eller eiendeler, anbefales det å registrere forskudd på arv og gaver i et gavebrev.

Med et gavebrev hos Justify er det mulig å registrere både gaver (som ikke skal trekkes fra arveoppgjøret) og forskudd på arv (som skal trekkes fra arveoppgjøret).

Svarte dette på spørsmålet?