Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Hva er forskjell på forskudd på arv og gave?
Hva er forskjell på forskudd på arv og gave?
Givers intensjon er avgjørende.
Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert denne uken

Det avgjørende for om noe anses som en gave eller forskudd på arv som skal trekkes fra i arveoppgjøret, er givers intensjon.

For at det ikke skal oppstå uenighet om hva som var intensjonen med slike utdelinger av verdier eller eiendeler, anbefales det å registrere forskudd på arv og gaver.

I et digitalt testament hos Justify, er det mulig å angi både gaver (som ikke skal trekkes fra arveoppgjøret) og forskudd på arv (som skal trekkes fra arveoppgjøret).

Svarte dette på spørsmålet?