Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Generelle spørsmål
Bør jeg gi forskudd på arv som særeie?
Bør jeg gi forskudd på arv som særeie?
Oppdatert over en uke siden

Hvis du gir arv eller forskudd på arv med særeieklausul, vil det ikke gå inn i felleseie med mottakers ektefelle om ekteskapet opphører eller mottakeren dør. Særeie holdes utenfor delingen ved en eventuell skilsmisse og holdes utenfor delingen av felleseie ved arveoppgjøret. Det vil gi deg som giver en større trygghet i at det du gir blir i familien.

Ektefellen har heller ikke rett til å sitte i uskiftet bo med særeie med mindre arvingene samtykker eller det er avtalt i ektepakt mellom ektefellene.

Det kan være lurt å gi arv eller forskudd på arv som særeie, men med mulighet for at mottaker endre dette ved ektepakt.

En særeieklausul for en gave kan fastsettes muntlig. I slike tilfeller vil naturligvis mottakeren ha problemer i ettertid med å bevise at gaven var gitt som særeie, og gavemottakeren har bevisbyrden for dette. Det er derfor lurt å dokumentere dette gjennom et gavebrev.

Svarte dette på spørsmålet?