Gå til hovedinnhold
Skatt på arv eller forskudd på arv

Her finner du informasjon om skatteregler rundt arv og forskudd på arv.

Oppdatert over en uke siden

Når du mottar arv, forskudd på arv eller gaver, trenger du ikke å betale skatt for disse.

Dersom du gir bort en bolig eller hytte som forskudd på arv eller gave, tar den som mottar denne over din skattesituasjon. Det innebærer at hvis du kunne solgt boligen uten å måtte betale skatt, kan også mottakeren gjøre det. Videre arver mottakeren tiden du har eid eiendommen, som kan hjelpe dem å selge den skattefritt senere, forutsatt at de oppfyller visse betingelser.

For en fritidseiendom må den tidligere eieren ha eid den i minst 8 år og brukt den som hytte i minst 5 av disse årene. For en bolig kreves det at eieren har hatt boligen i minst 2 år og bodd der minst 1 av disse årene.

Hvis du for eksempel gir bort en hytte du har eid og brukt i 4 år, må den nye eieren beholde og bruke hytta i ytterligere 4 år, og bruke den i minst 1 år, for å kunne selge den skattefritt.

Den som mottar en gave eller eiendom av betydelig verdi må oppgi dette i sin skattemelding. Dette kan påvirke beregningen av formueskatt og eiendomsskatt.

Svarte dette på spørsmålet?