Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Generelle spørsmål
Kan jeg få bruksrett til eiendom selv om denne er overført til ett av barna som forskudd på arv?
Kan jeg få bruksrett til eiendom selv om denne er overført til ett av barna som forskudd på arv?
Oppdatert over en uke siden

Du kan sette betingelser og vilkår som bruksrett hvis du ønsker å gi eiendom i gave eller forskudd på arv. En bruksrett kan feks. være at du forbeholder deg rett til å bo i boligen til du dør eller får innvilget opphold på institusjon.

En bruksrett kan også være at du ønsker å bo i deler av boligen eller at du ønsker å forbeholde deg retten til å bruke eiendommen på bestemte tidspunkt. Det kan være aktuelt om du gir bort familiehytten til ett eller flere av dine barn.

Svarte dette på spørsmålet?