Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Retur og lagring av fremtidsfullmakten
Når og hvordan får fullmektigene tilgang til fremtidsfullmakten?
Når og hvordan får fullmektigene tilgang til fremtidsfullmakten?

Informasjon om deling av fremtidsfullmakt med fullmektigene

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Digital tilgang for fullmektigen(e)

Når vi har mottatt den signerte fremtidsfullmakten i retur fra deg, vil vi sjekke at alle signaturer er påført riktig slik at du kan være trygg på at dokumentet er gyldig.

Vi vil deretter tilgjengeliggjøre en kopi av fremtidsfullmakten for den eller de som er oppnevnt som fullmektiger i din fremtidsfullmakt.

Vi vil sende en e-post og SMS til fullmektigen med en beskjed om at vedkommende kan logge seg på Min side med sin BankID for å se fremtidsfullmakten.

Svarte dette på spørsmålet?