Sikker lagring av fremtidsfullmakt

Praktisk informasjon om Justify sin lagringstjeneste for fremtidsfullmakt.

Oppdatert over en uke siden

Justify hjelper deg med å oppbevare din fremtidsfullmakt trygt. Når du har laget en fremtidsfullmakt hos oss, kan du sende de signerte papirene tilbake for sikker oppbevaring, uten ekstra kostnad.

Hva skjer når du sender inn din fremtidsfullmakt til oss?

  1. Vi sjekker at alle datoer og signaturer er påført.

  2. Vi lagrer originaldokumentet sikkert mot brann.

  3. Du får en digital kopi tilgjengelig på din konto hos oss.

  4. Fullmektigene får tilgang til en digital kopi av fremtidsfullmakten.

  5. Om du blir varig syk, og det blir nødvendig å bruke fremtidsfullmakten, vil vi veilede fullmektigene om hvordan de skal gå frem.

Fordeler med å benytte seg av tjenesten for sikker lagring

  • Dokumentet er trygt lagret og lett tilgjengelig når det trengs.

  • Både du og fullmektigene får enkel tilgang til fullmakten online.

  • Vi tilbyr veiledning om hvordan fremtidsfullmakten skal brukes hvis det blir nødvendig.

Vil du heller oppbevare dokumentet selv?

Det er helt greit å oppbevare fremtidsfullmakten hjemme om du foretrekker det. Pass bare på at den oppbevares et sted hvor fullmektigene lett kan finne den om de trenger å bruke den.

Det koster ingenting ekstra å sende fremtidsfullmakten til oss for oppbevaring. Det er inkludert i prisen du allerede har betalt.

Har du spørsmål?

Om du skulle ha spørsmål til hvorfor eller hvordan dokumentet skal returneres, ber vi om at du tar kontakt med oss ved å benytte meldingsfunksjonen på Min side.

Svarte dette på spørsmålet?