Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Retur og lagring av fremtidsfullmakten
Hvordan får fullmektigene tilgang til fremtidsfullmakten?
Hvordan får fullmektigene tilgang til fremtidsfullmakten?

Informasjon om deling av fremtidsfullmakt med fullmektigene

Oppdatert over en uke siden

Verifisering av signaturer

Når du har sendt din signerte fremtidsfullmakt til Justify, vil vi kontrollere alle signaturer for å sikre at dokumentet er juridisk gyldig. Dette er et viktig skritt for å garantere at fullmakten er korrekt utført og bindende.

Tilgjengeliggjøring av fremtidsfullmakten for fullmektigene

Etter at vi har bekreftet gyldigheten av fremtidsfullmakten, vil vi gjøre en digital kopi av dokumentet tilgjengelig for de personene du har utpekt som fullmektiger (og eventuelle reservefullmektiger). Dette sikrer at de har tilgang til nødvendig informasjon for å handle på dine vegne når det er nødvendig.

Varsling av Fullmektigen

For å informere fullmektigene om at de nå har tilgang til fremtidsfullmakten, vil vi sende en beskjed på e-post og en SMS. I disse meldingene vil det være instruksjoner om hvordan de kan logge inn på "Min side" ved bruk av deres BankID. Dette sikrer en sikker og enkel måte for fullmektigen å få tilgang til og se dokumentet.

Gjennom denne prosessen sikrer vi at tilgang til din fremtidsfullmakt håndteres på en sikker og effektiv måte, samtidig som dine valgte fullmektiger er informert og forberedt til å handle på dine vegne dersom dette en gang skulle bli aktuelt.

Svarte dette på spørsmålet?