Alle samlinger
Fullmakt
Generelt om fullmakt
Hva er forskjellen på en generell og en spesifikk fullmakt?
Hva er forskjellen på en generell og en spesifikk fullmakt?
Oppdatert over en uke siden

En generell fullmakt (også kalt generalfullmakt) gir den eller de du har utpekt som fullmektig myndighet til å handle i alle saker eller situasjoner som ikke er uttrykkelig ekskludert.

En spesifikk fullmakt gir myndighet til å handle bare i de situasjonene eller sakene som er spesifisert i fullmakten.

Svarte dette på spørsmålet?