Hvem kan gi fullmakt?
Oppdatert over en uke siden

Fullmakt kan gis av personer over 18 år som er i stand til å forstå konsekvensene av å gi fullmakten.

En vanlig fullmakt må ikke forveksles med en fremtidsfullmakt. En fullmakt kan tre i kraft med en gang den er signert, mens en fremtidsfullmakt først trer i kraft dersom fullmaktsgiver blir alvorlig syk eller ute av stand til å ta egne avgjørelser.

Svarte dette på spørsmålet?