Alle samlinger
Fullmakt
Hvem kan gi fullmakt?
Hvem kan gi fullmakt?
Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Fullmakt kan gis av personer over 18 år som er i stand til å forstå konsekvensene av å gi fullmakten.

En vanlig fullmakt må ikke forveksles med en fremtidsfullmakt. En fullmakt kan tre i kraft med en gang den er signert, mens en fremtidsfullmakt først trer i kraft dersom fullmaktsgiver blir alvorlig syk eller ute av stand til å ta egne avgjørelser.

Svarte dette på spørsmålet?