Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Generelle spørsmål
Må mottaker betale skatt hvis jeg gir arv eller forskudd på arv?
Må mottaker betale skatt hvis jeg gir arv eller forskudd på arv?
Trude Sem Langfeldt avatar
Skrevet av Trude Sem Langfeldt
Oppdatert over en uke siden

Mottaker trenger ikke å betale skatt av forskudd på arv, arv eller gaver.

Hvis du gir en eiendom eller fritidseiendom i gave eller forskudd på arv, overtar mottakeren din skatteposisjonen. Det betyr at hvis du kunne solgt eiendommen skattefritt, vil mottaker kunne selge eiendommen skattefritt. Mottaker overtar også din opparbeidede eiertid og kan selv oppnå å selge skattefritt ved å bo og bruke eiendommen selv.

For fritidseiendom må eier har eid eiendommen i 8 år og brukt denne 5 av 8 år. For vanlig eiendom må eier ha eid boligen i 2 år og bodd i denne 1 av disse 2 årene.

Det vil si at dersom du gir en fritidsbolig som du har eid og brukt i 4 år, må mottaker eie denne i 4 år til samt bruke i 1 år for å kunne selge skattefritt.

Mottaker av en større gave eller eiendom er forpliktet til å skrive dette i skattemeldingen. Det kan ha betydning for formuesskatt og eiendomsskatt.

Svarte dette på spørsmålet?