Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Vitner og signering
Hvem kan være vitner for en fremtidsfullmakt?
Hvem kan være vitner for en fremtidsfullmakt?

Velg venner eller andre utenforstående som vitner.

Sindre Mariero avatar
Skrevet av Sindre Mariero
Oppdatert over en uke siden

Justify anbefaler å velge vitner som er venner, kollegaer, naboer eller andre som ikke får en fordel av fremtidsfullmakten.

Følgende personer kan ikke være vitner:

  • Fullmektig eller reservefullmektig

  • Fullmektigens/reservefullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Alle andre kan i utgangspunktet være vitne.

Selv om det ikke vil ha betydning for fremtidsfullmaktens gyldighet, bør det likevel vises varsomhet ved å benytte vitner som kan ha interesser i fullmektigens beslutninger.

Les mer om fremtidsfullmakt fra Justify her

Svarte dette på spørsmålet?