Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Vitner og signering
Hvem kan være vitner for en fremtidsfullmakt?
Hvem kan være vitner for en fremtidsfullmakt?

Velg venner eller andre utenforstående som vitner.

Oppdatert over en uke siden

Følgende personer kan være vitner i en fremtidsfullmakt:

  • Venn

  • Kollega

  • Nabo

  • Andre som ikke får en fordel av fremtidsfullmakten

Du kan ikke være vitne i en fremtidsfullmakt dersom du er:

  • Oppnevnt som fullmektig eller reservefullmektig

  • Fullmektigens eller reservefullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn.

Alle andre kan i utgangspunktet være vitne.

Selv om det ikke vil påvirke fremtidsfullmaktens gyldighet, bør man likevel vise varsomhet når man benytter vitner som kan ha interesser i fullmektigens beslutninger.

Svarte dette på spørsmålet?