Alle samlinger
Samboerkontrakt
Generelt om samboerkontrakt
Hvordan kan vi holde samboerkontrakten oppdatert?
Hvordan kan vi holde samboerkontrakten oppdatert?

Informasjon om endring av samboerkontrakt.

Oppdatert over en uke siden

Dere kan når som helst se deres samboerkontrakt på Min side. Derfra kan dere enkelt gjøre endringer og tilpasninger i samboerkontrakten. Fyll inn de endringene som skal gjøres og send inn på nytt.

Etter at endringene er foretatt, vil ny kontrakt opprettes og oversendes til kvalitetssjekk ved innsending. Etter kvalitetssjekk, vil dere få en e-post med beskjed om å signere samboerkontrakten med BankID.

Når bør samboerkontrakten oppdateres?

Deres samboerkontrakt er et levende dokument som bør oppdateres ved store endringer i livet.

Eksempler på dette kan være:

  • Kjøp av ny bolig eller flytting

  • Større oppgraderinger av eksisterende bolig

  • Omstrukturering av eierforhold i boligen

  • Større endringer i formue og økonomi

  • Andre livshendelser av betydning for samboerskapet

Svarte dette på spørsmålet?