Alle samlinger
Samboerkontrakt
Generelt om samboerkontrakt
Trenger vi en samboerkontrakt hvis vi snart skal gifte oss?
Trenger vi en samboerkontrakt hvis vi snart skal gifte oss?

En samboerkontrakt gir en god oversikt over eiendeler og verdier som hver av dere tar med seg inn i ekteskapet.

Oppdatert over en uke siden

Ved inngåelse av ekteskap vil samboerkontrakten tjene som en oversikt over hva hver av dere eier og tok med dere inn i ekteskapet. I utgangspunktet bestemmer hver av dere fortsatt over egne eiendeler under ekteskapet.

Ved et eventuelt brudd vil ekteskapsloven ha regler for deling av formuen. Oppdateres samboerkontrakten før ekteskapsinngåelse, har man et praktisk øyeblikksbilde over økonomi og eiendeler som kan ha betydning ved et brudd.

Svarte dette på spørsmålet?