Gå til hovedinnhold
Alle samlingerArv og testamentGenerelt om arv og testament
Hvordan kan jeg holde testamentet oppdatert?
Hvordan kan jeg holde testamentet oppdatert?

Informasjon om endringer i testament.

Oppdatert over en uke siden

Du kan når som helst se ditt testament på Min side. Derfra kan du enkelt gjøre endringer og tilpasninger i testamentet. Fyll inn de endringene som skal gjøres og send inn på nytt.

Når bør testamentet oppdateres?

Ditt testament er et levende dokument som bør oppdateres ved store endringer i livet.

Eksempler på dette kan være:

  • Endring av sivilstatus

  • Når du får barn

  • Større endringer i formue og økonomi

  • Andre livshendelser av betydning for din arv

Signatur og bevitning av oppdatert testament

Noen endringer kan gjøres uten at det vil være behov for nye signaturer og bevitning. Et eksempel er "En siste hilsen" til dine etterlatte. Dette vil lagres som et vedlegg til testamentet og behøver ikke å signeres med penn på papir.

Dersom du oppdaterer testamentet med endringer som krever ny signatur, vil vi sende deg en ny dokumentpakke for signering. Denne returneres til oss i en ferdigfrankert returkonvolutt.

Svarte dette på spørsmålet?