Alle samlinger
Arv og testament
Gjensidig testament
Kan vi få et gjensidig testament med Justify?
Kan vi få et gjensidig testament med Justify?

Informasjon om gjensidig testament for samboere og ektefeller.

Oppdatert over en uke siden

Det er mange unike elementer i Justify sin løsning for testament som ikke er vanlig å ta med i tradisjonelt testament hos andre advokater. For eksempel å ta hensyn til personlige digitale eiendeler og mulighet for å skrive en siste hilsen til etterlatte.

Derfor tilbyr Justify personlige testament som dekker én person for å ivareta disse verdiøkende tjenestene, da det vil være vanskelig å tilby dem på en god måte i "gjensidig testament" i tradisjonell forstand.

Vanlig testament med felles varslingsplikt

Det sagt så har Justify samtidig bygget inn de samme sikkerhetsmekanismene som er i et gjensidig testament. Dette går på varslingsplikt, altså at en ikke ensidig kan redusere partnerens arv uten at partneren er gjort kjent med en slik endring. Som i et "gjensidig testament". Varslingsplikten vil tas med som en bestemmelse i testamentet.

Så du får i praksis to fullverdig testamenter som ivaretar behovene som i et gjensidig testament. Men du og din partner må fylle ut og opprette dette individuelt, og Justify sine jurister vil se på dem samlet.

Da får dere fordelene av å kunne skrive personlige meldinger som deles trygt med mottaker etter at du har gått bort (også til din partner), med tryggheten av en gjensidig testament og varslingsplikt.

Hvordan varsle ektefelle om endring eller tilbakekall?

Hvis det er fastsatt en varslingsplikt i testamentet vil et tilbakekall eller endring av testamentet til ugunst for ektefelle kun være gyldig hvis ektefellen har fått kunnskap om dette før arvelaterens død.

Det er altså ikke fastsatt krav til hvordan man må varsle ektefellen. For å minimere risikoen for konflikt etter egen bortgang anbefales det likevel å varsle ektefellen på et varig medium, og helst få ektefellens skriftlige bekreftelse eller signatur på i den forbindelse. .

Svarte dette på spørsmålet?