Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Opprettelse av fremtidsfullmakt
Hvorfor bør jeg opprette en fremtidsfullmakt?
Hvorfor bør jeg opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som vil bestemme over egne interesser bør ha en fremtidsfullmakt.

Oppdatert over en uke siden

Alle som ønsker å bestemme hvem som skal ta avgjørelser på dine vegne eller representere deg hvis du ikke selv kan gjøre dette, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt.

De du utpeker som fullmektige vil da forvalte verdiene dine etter nærmere angitte ønsker fra deg.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Svarte dette på spørsmålet?