Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Hva skjer hvis jeg og min partner dør samtidig?
Hva skjer hvis jeg og min partner dør samtidig?

Arven fordeles til hver deres arvinger.

Oppdatert over en uke siden

Dersom man skulle bli utsatt for en ulykke og gå bort samtidig, vil arven fordeles til hver person sine arvinger slik disse er angitt i testament eller i loven.

Med dagens vitenskaplige metoder er det enklere enn tidligere å slå fast eksakt om den ene overlevde den andre, selv om man går bort i samme hendelse.

I Justifys løsning for testament er det foreløpig ikke mulig å bestemme hva som skal skje med arven etter at partner går bort, såkalte "sekundærbestemmelser".

Svarte dette på spørsmålet?