Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Kan jeg bestemme over arven etter min partner er gått bort?
Kan jeg bestemme over arven etter min partner er gått bort?

Ikke mulig med såkalte sekundærbestemmelser.

Oppdatert over en uke siden

I et digitalt testament hos Justify kan du bestemme hvordan du vil tilgodese din partner, barn, andre arvinger og organisasjoner.

Man kan ikke bestemme hva som skal skje med arven etter ens partner går bort.

Det skyldes blant annet at partner skal ha fri mulighet til å disponere over det man arver. Det kan også være vanskelig å forutse i dag hva som er en god arvefordeling på et tidspunkt langt frem i tid.

Svarte dette på spørsmålet?