Alle samlinger
Arv og testament
Utsatt arveoppgjør (uskifte)
Hvordan kan jeg gjøre det enklere for mine særkullsbarn å samtykke til uskifte?
Hvordan kan jeg gjøre det enklere for mine særkullsbarn å samtykke til uskifte?

Tips for å gjøre det enklere for særkullsbarn å samtykke til utsettelse av arveoppgjør.

Oppdatert over en uke siden

For å gjøre det enklere for særkullsbarna å samtykke til uskifte, kan det være lurt å ha åpne og ærlige samtaler om deres forventninger og behov. Dere kan også sammen vurdere betingelser for samtykket, som for eksempel en tidsbegrensning eller at retten kun gjelder spesifikke eiendeler.


Hvis din økonomiske situasjon tillater det kan eventuelt særkullsbarna motta delvis arveoppgjør ved forskudd på arv allerede nå.

Svarte dette på spørsmålet?