Alle samlinger
Arv og testament
Utsatt arveoppgjør (uskifte)
Hva kan jeg gjøre for å balansere min partners og særkullsbarns interesser?
Hva kan jeg gjøre for å balansere min partners og særkullsbarns interesser?

Muligheter for å skreddersy et samtykke til utsatt arveoppgjør overfor særkullsbarn.

Oppdatert over en uke siden

For å redusere de negative konsekvensene for dine særkullsbarn når du vurderer uskiftet bo, er det flere tiltak du kan ta for å skape en balanse mellom deres interesser og behovene til din gjenlevende partner:


Betinget samtykke

Dere kan legge til betingelser i samtykket fra særkullsbarna. For eksempel kan dere avtale at arveoppgjøret kun kan utsettes i en bestemt periode. Dette kan være et spesifisert antall år etter din død, eller til en bestemt hendelse finner sted, som for eksempel at den gjenlevende partner får et langvarig intitusjonsopphold (f.eks. sykehjem), eller at lengstlevende når en viss alder.


Begrenset omfang

En annen mulighet er å begrense retten til uskifte til spesifikke eiendeler, slik som den felles boligen. Dette sikrer at den gjenlevende partneren kan fortsette å bo trygt, mens andre verdier eller eiendeler kan overføres til særkullsbarna umiddelbart etter din død.

Svarte dette på spørsmålet?