Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hvordan kan vi holde sameiekontrakten oppdatert?
Hvordan kan vi holde sameiekontrakten oppdatert?

Beskrivelse av hvordan man holder en sameiekontrakt oppdatert hos Justify

Oppdatert over en uke siden

En sameiekontrakt fra Justify kan dere enkelt holde oppdatert ved å gjøre endringer fra Min side. Hver eier kan foreslå endringer.

Hvis dere gjør endringer blir disse kvalitetssjekket hos oss, før dere mottar ny avtale for gjennomlesning og signering.

Den gamle avtalen vil være gyldig frem til ny versjon er signert av alle eierne.

Svarte dette på spørsmålet?