Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Praktiske spørsmål
Hvordan overfører jeg pengebeløp som er gitt i et gavebrev?
Hvordan overfører jeg pengebeløp som er gitt i et gavebrev?

Informasjon om overføring av pengebeløp i gavebrev.

Oppdatert over en uke siden

Når gavebrevet er signert må du selv overføre gavebeløpet til mottakeren i tråd med valgene som er gjort. Som giver er du forpliktet til å overføre gaven til mottakeren innen den fristen som du selv har satt i gavebrevet. Gaven anses gitt på det tidspunktet gaven er overlevert til mottakeren.

Blir pengebeløpet automatisk overført når jeg lager gavebrev?

Justify overfører ikke pengebeløpet for deg. Når gavebrevet er signert (av alle som skal signere det) må du selv overføre pengebeløpet, via for eksempel din nettbank, Vipps eller kontant.

Svarte dette på spørsmålet?