Alle samlinger
Generelle spørsmål
Generelle spørsmål om Justify
Hvorfor mangler det mellomnavn i dokumentene jeg har fått tilsendt?
Hvorfor mangler det mellomnavn i dokumentene jeg har fått tilsendt?

Informasjon om mellomnavn i dokumenter.

Oppdatert over en uke siden

Justify slår opp alle navn og fødselsdatoer som er lagt inn mot Folkeregisteret. Dette gjør vi for å identifisere rett person.

Noen ganger kommer ikke mellomnavnet med ikke med i svaret som vi får fra Folkeregisteret. Selv om mellomnavnet ikke alltid viser, vil dokumentene uansett være like gyldige. Det er dermed ikke behov for å foreta seg noe, så lenge fornavn, etternavn og fødseldato er korrekt.

Om du likevel ønsker hele navnet kommer med i dokumentene du har fått tilsendt, kan du sende en melding fra Min side, så ordner vi dette. Vi kan da sende deg nye dokumenter i posten for signering.

Svarte dette på spørsmålet?