Alle samlinger
BankID
Signering av dokumenter med BankID på mobil
Signering av dokumenter med BankID på mobil

Har du utfordringer med å velge BankID på mobil som signeringsmetode for dokumenter på Justify.no?

Oppdatert over en uke siden

Forutsetning

For å signere dokumenter elektronisk kreves det at man har avtale med banken om BankID. Enten må kodebrikke, kodekort eller BankID på mobil som kodebrikke benyttes i tillegg til ditt personlige passord.

Signering av dokumenter med BankID

Når dokumentet ligger klart til signering, vil du komme til en side som gir oversikt over dokumentene som skal signeres, og informasjon om hvem som ber om signaturen. Dokumentet som skal signeres må åpnes og leses før det kan signeres elektronisk.

Dokument ligger klar til signering

Når du har markert at du har forstått innholdet og er klar til å signere, skal du få et valg om å velge signeringsmetode. Dersom du ikke får valg om å benytte BankID på mobil, må du kontakte din bank.

Her kan du benytte BankID på mobil + personlig passord, eller velge å signere med kodebrikke + personlig passord.

Hva om "Velg annen BankID" finnes ikke som et valg?

Dersom ingen valg er tilgjengelig og du blir bedt om engangskode, indikerer dette at det kun er vanlig BankID som er tilgjengelig for signering av dokumenter på din BankID.

Dette kan imidlertid ordnes, men du må ta kontakt med din bank for å få ordnet opp i dette.

Skjermbildet under viser hvordan det vil se ut dersom BankID på mobil ikke er tilgjengelig som signeringsmetode for din BankID.

Kun engangskode er tilgjengelig som signeringsmetode

Svarte dette på spørsmålet?