Alle samlinger
Gaver og forskudd på arv
Praktiske spørsmål
Får mottaker beskjed om at jeg har opprettet et gavebrev?
Får mottaker beskjed om at jeg har opprettet et gavebrev?
Trude Sem Langfeldt avatar
Skrevet av Trude Sem Langfeldt
Oppdatert over en uke siden
Svarte dette på spørsmålet?