Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Opprettelse av fremtidsfullmakt
Kan jeg hjelpe mine foreldre med å lage fremtidsfullmakt når de ikke har BankID?
Kan jeg hjelpe mine foreldre med å lage fremtidsfullmakt når de ikke har BankID?

Du kan hjelpe dine foreldre med å lage en fremtidsfullmakt kun hvis de har BankID. De må selv logge inn på Justify med sin egen BankID.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden
Svarte dette på spørsmålet?