Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Vitner og signering
Kan jeg signere fremtidsfullmakten elektronisk med BankID?
Kan jeg signere fremtidsfullmakten elektronisk med BankID?

Nei, per i dag har loven begrensninger som krever at en gyldig fremtidsfullmakt må signeres på papir.

Oppdatert over en uke siden

Justify har likevel gjort dette enkelt for deg. Du får tilsendt en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til Justify for kvalitetssjekk og sikker lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av fremtidsfullmakt, og vil tilby alle kunder og vitner å signere fremtidsfullmakt og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Svarte dette på spørsmålet?