Alle samlinger
Arv og testament
Vitner og signering
Kan jeg signere testamentet elektronisk med BankID?
Kan jeg signere testamentet elektronisk med BankID?

Nei, per i dag har loven begrensninger som krever at et gyldig testament må signeres på papir.

Oppdatert over en uke siden

Justify har likevel gjort dette enkelt for deg. Du får tilsendt en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til Justify for kvalitetssjekk og sikker lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av testament, og vil tilby alle kunder og vitner å signere testament og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Svarte dette på spørsmålet?