Alle samlinger
Arv og testament
Vitner og signering
Kan jeg signere testamentet elektronisk med BankID?
Kan jeg signere testamentet elektronisk med BankID?
Nei, per i dag har loven begrensninger som krever at et gyldig testament må signeres på papir.
Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert for over en uke siden
Svarte dette på spørsmålet?