Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

En fremtidsfullmakt bør inneholde dine ønsker om økonomiske og personlige forhold.

Oppdatert over en uke siden

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere.

Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov. Du kan lage en fremtidsfullmakt alene eller sammen med din partner.

Les mer og kom i gang med din fremtidsfullmakt.

Svarte dette på spørsmålet?