Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Retur og lagring av fremtidsfullmakten
Hvorfor bør jeg returnere fremtidsfullmakten til Justify for sikker lagring?
Hvorfor bør jeg returnere fremtidsfullmakten til Justify for sikker lagring?

Når vi mottar din fremtidsfullmakt i retur, vil vi kontrollere at signaturer er korrekt påført og at dokumentet er gyldig.

Trude Sem Langfeldt avatar
Skrevet av Trude Sem Langfeldt
Oppdatert over en uke siden

Vi anbefaler alle som oppretter fremtidsfullmakt å sende de signerte dokumentene i retur til oss for sikker lagring.

Det er flere fordeler ved å returnere fremtidsfullmakten

  • Vi sjekker at alle signaturer er påført riktig slik at du er sikret en gyldig fremtidsfullmakt

  • Originaldokumentet blir oppbevart i et brannsikkert skap

  • En scannet kopi av de signerte dokumentene blir gjort tilgjengelig på Min side

  • Fullmektigene får digital tilgang til fremtidsfullmakten

  • Vi vil gi fullmektigene veiledning dersom fremtidsfullmakten en gang skal stadfestes og tas i bruk

Digital tilgang for fullmektigen(e)

Ved retur av dokumentet vil vi også tilgjengeliggjøre en kopi av fremtidsfullmakten for den eller de som er oppnevnt som fullmektiger i din fremtidsfullmakt.

Fullmektigen kan da logge inn med sin BankID på Justify.no for å få tilgang til dokumentet.

Veiledning til fullmektigen dersom fullmakten skal tas i bruk

Fremtidsfullmakten vil ikke tre i kraft før du eventuelt skulle få en varig sykdom. Dersom dette skulle skje, vil det være en fordel for den eller de som er oppnevnt som fullmektig om dokumentet ligger trygt lagret hos Justify.

Ved at dokumentet er lagret hos oss, vi vil tilby veiledning til fullmektig om hvordan fremtidsfullmakten skal tas i bruk, dersom det skulle bli aktuelt.

Hva om jeg ønsker å oppbevare fremtidsfullmakten selv?

Du står selvsagt fritt til å oppbevare dokumentene hjemme dersom det er dette du ønsker. Da vil vi anbefale at du legger fremtidsfullmakten et sted hvor du er sikker på at fullmektigene finner den dersom det skulle bli behov for å ta den i bruk.

Sikker lagring av dokumentene er inkludert i prisen du betaler for fremtidsfullmakten. Det vil ikke påløpe noen flere kostnader dersom du ønsker å sende den i retur til oss.

Spørsmål knyttet til retur av din fremtidsfullmakt?

Om du skulle ha spørsmål til hvorfor eller hvordan dokumentet skal returneres, ber vi om at du tar kontakt med oss ved å benytte meldingsfunksjonen på Min side.

Svarte dette på spørsmålet?