Alle samlinger
Arv og testament
Ny arvelov (2021)
Hva er nytt om uskifte i ny arvelov?
Hva er nytt om uskifte i ny arvelov?

Utdeling av eiendom og lengstlevendes samboerskap.

Oppdatert over en uke siden

Større adgang til å gi bort eiendom fra uskiftebo

Ny lov opphever tidligere absolutt forbud mot å gi bort bolig, hytte og annen eiendom mens man sitter i uskiftet bo.

Det innføres en mulighet til å gi bort eiendom fra uskifteboet hvis eiendommens verdi ikke står i et misforhold til den totale formuen i boet.

Skjønnsmessig er det tillatt å gi bort eiendom med verdi på 20-30 % av den totale formuen i boet.

Retten til uskifte faller bort ved nytt samboerskap i visse tilfeller

Ved ny lov kan førstavdødes arvinger kreve at lengstlevende gjør opp et uskiftebo i visse tilfeller. Det gjelder hvis lengstlevende har hatt samboer i minst to år eller har, har hatt eller venter barn med den nye samboeren.

Svarte dette på spørsmålet?