Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Hvordan oppgir jeg livsforsikring og pensjon?
Hvordan oppgir jeg livsforsikring og pensjon?

Ta kontakt med selskapene hvor du er kunde.

Oppdatert over en uke siden

Det er foreløpig ikke mulig å legge inn informasjon om livsforsikring, pensjonskapitalbevis eller lignende som en eiendel i Justifys tjeneste for testament.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner for å sjekke at dine nærmeste er oppnevnt som begunstiget og for å få oversikt over pensjonsutbetalinger.

Svarte dette på spørsmålet?