Alle samlinger
Arv og testament
For pårørende
Hvordan går jeg frem for å håndtere avdødes digitale eiendeler?
Hvordan går jeg frem for å håndtere avdødes digitale eiendeler?

Du vil ha behov for en kopi av skifteattest i tillegg til en kopi av testamentet hvor du er fullmektig for digitale eiendeler.

Oppdatert over en uke siden

Hvordan du går frem for å håndtere de digitale eiendelene avhenger av hva den avdøde hadde spesifisert av ønsker i sitt testament, samt hvor innholdet er lagret.

Før du kontakter aktøren(e) hvor innholdet er lagret, må du samle nødvendig dokumentasjon

De fleste aktører vil kreve at du sender inn et dokument som beviser din fullmakt. Det skal være tilstrekkelig å sende en kopi av fullmakten på digitale eiendeler som ligger i testamentet, sammen med en kopi av skifteattest som beviser at dødsfallet har funnet sted.

Slik går du frem:

  1. Last ned den avdødes testament fra Min side på Justify. Dersom du har blitt nevnt i avdødes testament, vil du automatisk få tilgang til den dokumentasjonen som er nødvendig etter at vi har mottatt melding om dødsfall fra Folkeregisteret.

  2. Få en kopi av avdødes skifteattest fra Tingretten.

Dette kan du gjøre etter at du har samlet nødvendig dokumentasjon:

Send en henvendelse om å få tilgang til, eller eventuelt slette innhold (avhengig av hva den avdøde ønsket), direkte der hvor avdøde har lagret sitt digitale innhold.

Under finner du veiledning til hvordan du kan gå frem overfor ulike aktører.

Apple iCloud

Bestill time per telefon ved å få inn på følgende link. Velg "andre emner om Apple ID"

Google Drive

Følg linken under og følg detaljene der om hvor du skal sende dokumentasjon

Microsoft OneDrive

For kunder i Europa vil Microsoft besvare ikke-kriminelle stevninger og rettskjennelser, som er behandlet i Microsoft Irland Operations Ltd.

Send en kopi av dokumentasjoen til følgende adresse:

Microsoft Irland Operations Ltd

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

Se følgende link for flere detaljer:

Jottacloud

Send dokumentasjonen på e-post til følgende adresse

Telenor MinSky

Ta kontakt på via telefon. Følg linken under for mer informasjon

Dropbox

Her kan du finne relevant informasjon

Facebook / Meta

Her kan du finne relevant informasjon

Og her finner du informasjon om hvordan du sender inn din forespørsel

Snapchat

Her finner du relevant informasjon

Instagram

Her finner du relevant informasjon

Twitter

Her finner du relevant informasjon

YouTube

Her finner du relevant informasjon

LinkedIn

Her finner du relevant informasjon

Svarte dette på spørsmålet?