Alle samlinger
Arv og testament
Mindreårige barn
Forvaltning av arv til mindreårige
Forvaltning av arv til mindreårige

Informasjon om arv til mindreårige barn

Oppdatert over en uke siden

I testamentet kan du angi hvem som skal ta beslutninger om mindreåriges arv og hvor lenge arven skal tas hånd om.

Du kan velge at dine arvinger ikke skal få utdelt arv med en gang de har blitt myndige, men utsette det med en begrensning opp til 25 år.

Du kan gjøre unntak for utbetaling av arv dersom du vil at midlene skal brukes på kjøp av bolig eller utdanning.

Svarte dette på spørsmålet?