Alle samlinger
Generelle spørsmål
Generelle spørsmål om Justify
Hvordan kan jeg oppdatere mine kontaktopplysninger (e-post og telefon)?
Hvordan kan jeg oppdatere mine kontaktopplysninger (e-post og telefon)?

Endring av kontaktopplysninger på Min side

Oppdatert over en uke siden

Av hensyn til sikkerhet og personvern kan vi ikke endre e-post adresse og telefonnummer for deg, men du kan enkelt legge inn dine oppdaterte kontaktopplysninger selv fra din profil på Min side.

Oppdatering av kontaktopplysninger på 1-2-3.

  1. Logg inn på Min side og gå på "Min profil"

  2. Velg "Mine kontaktopplysninger"

  3. Rediger kontaktopplysningene og klikk "Lagre"

Når dette er gjort vil du få en bekreftelse på at dine nye kontaktopplysninger er lagret.

Svarte dette på spørsmålet?