Alle samlinger
Arv og testament
Arv for ektefeller
Hvilken arverett har ektefeller etter loven?
Hvilken arverett har ektefeller etter loven?

Ektefeller har krav på en minstearv etter hverandre etter loven, men den totale arvefordelingen avhenger av familiesituasjonen.

Oppdatert over en uke siden

Ektefelle og barn har krav på en viss andel av verdiene du etterlater deg, men du har mulighet til å gjøre flere tilpasninger i et testament.

Ektefeller har rett til utsatt arveoppgjør med alle eiendeler. Arveretten for ektefeller faller bort ved krav om separasjon eller skilsmisse.

Les mer om testament fra Justify her

Svarte dette på spørsmålet?