Alle samlinger
Arv og testament
Tilbakekall av testament
Hvordan trekker jeg tilbake tidligere testament?
Hvordan trekker jeg tilbake tidligere testament?

Stryk over og skriv på originaltestamentet.

Oppdatert over en uke siden

Tidligere testament blir ikke automatisk erstattet ved at du lager et nytt testament hos Justify.

Stryk over originalen: Du må stryke over det originale testamentet.

Du bør også skrive på originalen at det ikke lenger skal gjelde, at testamentet er erstattet av et nytt testament og angi signeringsdato for det nye testamentet.

Enkelte foretrekker også å kalle tilbake testament i nærvær av to vitner som signerer, slik at det ikke er tvil om hva du mente.

Fortell om endringer: Dersom du har endret hvem som er tilgodesett i ditt forrige testament og det nye testamentet, kan det også være lurt å informere de det gjelder om endringen for å unngå uklarheter senere.

Delvis endring av testament: Vi anbefaler ikke at kun deler av et testament endres fordi det kan skape uklarheter senere.

Svarte dette på spørsmålet?